elektronsko razduživanje međunarodnih dozvola za drumski transport

Uputstvo za korišćenje aplikacije

Aplikacija eITPŠalter namenjena je unosu i pregledu kompletnog skupa podataka iz procesa izdavanja dozvola za međunarodni drumski transport.
Aplikacija se nalazi na posebno zaštićenom uređaju IDBridge K3000 .
Ovaj uređaj u sebi osim zaštićenog diska sadrži i smart karticu sa personalnim digitalnim sertifikatom korisnika.

Postupak rada za prijem elektronskih zahteva i razduženja u Ministarstvu saobraćaja

Odštampani zahtev za pojedinačne dozvole,razduženja pojedinačnih, CEMT dozvola i voznih karata potrebno je zajedno sa dozvolama, CEMT listovima i voznim kartama dostaviti na pisarnicu Ministarstva saobraćaja, uz naznaku da se radi o elektronskom razduženju. Preuzimanje pojedinačnih dozvola vršiće se po uobičajenoj proceduri sa pripadajućim taksama.